Pies Towarzysz VIP

Skomponuj własny program*


Szkolenie zasadnicze – 15 spotkań

Szkolenie uzupełniające – 7 spotkań


Zakres szkolenia:

 • chodzenie przy nodze na smyczy
 • chodzenie przy nodze bez smyczy
 • komenda „siad”
 • komenda „waruj”
 • komenda „stój”
 • przychodzenie do właściciela na rozkaz
 • komenda „do mnie”
 • komenda „noga”
 • „waruj-siad” przy odwróceniu uwagi
 • przyzwyczajenie do noszenia kagańca
 • przyzwyczajenie do pielęgnacji
 • budowanie wzajemnych prawidłowych relacji
 • jazda środkami transportu publicznego
 • praca w grupie na terenie własnym
 • praca w grupie podczas treningu w mieście
 • nie podejmowanie pokarmu znalezionego
 • nie podejmowanie pokarmu od osób obcych
 • pozostawanie w komendzie waruj (czasówka)
 • szkolenie warunkowe
 • szkolenie bezwarunkowe
 • ………………………….
 • ………………………….
 • ………………………….
 • ………………………….
 • ………………………….

Dodaj 5 własnych komend z zakresu ogólnego posłuszeństwa wg własnego uznania *